• Projectes d'activitat
 • Llicències municipals
 • Projectes d'Instal.lacions:
 • Elèctrics de baixa, mitja i alta tensió
 • Ventilació
 • Contra Incendis
 • Lampisteria i sanejament
 • Climatització
 • Gas natural i GLP's
 • Emmagatzematge de productes petrolífers
 • Aire comprimit
 • Aparells a pressió
 • Enllumenat públic
 • Direcció d'obra i gestió de projectes.
 • Plans d'autoprotecció
 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Projectes d'interiorisme
 • Projectes d'obra nova
 • Informes, Dictàmens i peritacions
 • Valoracions d'obra
 • Certificats tècnics
 • Cèdules d'habitabilitat
 • Assessoria tècnica
 • Construction management. Gestió de projectes i obra.
 • Coordinacions de seguretat
 • Projectes de legalització
 • Projectes d'urbanització
 • Replanteig de solars.

Enginyeria

Arquitectura

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image